herb
Elektroniczne Wrota -
Biuletyny Informacj Publicznej Jednostek Organizacyjnych

Starostwo Powiatowe w Człuchowie

Elektroniczne Wrota

Instytucje

 • Dom Pomocy Społecznej
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Człuchowie

Edukacja

 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
 • Powiatowa Bursa Szkolna
 • Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
 • Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
 • Zespół Szkół Technicznych
 • Zespół Szkół Agrobiznesu

Firmy

 • Powiatowy Zarząd Dróg w Człuchowie
 • Służba Drogowa w Przechlewie
 • Zakład Wdrożeń i Usług Technicznych przy Starostwie Powiatowym w Człuchowie
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem